Ενοποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης στην Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) για τη Βιομηνανία 5.0

Εισαγωγή

Αυτή η συνεδρία είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευέλικτη με διαφορετικούς τρόπους:Το Ενοποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης στην Επιχειρηματικότητα (Joint Entrepreneurship training program) θα περιγράφει ενότητες σχετικά με την επιχειρηματικότητα που μπορούν να εμπνεύσουν τους φοιτητές να ιδρύσουν μια εταιρεία. 

Οι ειδικές ενότητες σχετικά με τα Επιχειρηματικά Δίκτυα και οι Εταιρικές επισκέψεις προορίζονται χωριστά για κάθε χώρα γα την πλήρη αξιοποίηση της περιοχής που βρίσκονται τα πανεπιστήμια, ώστε να διευκολυνθεί η σύνδεση μεταξύ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εταιρειών και επιχειρηματικών κέντρων. Αναμένεται επίσης, οι πολυπολιτισμικές ομάδες μαθητών να ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χωρών τους για να διευρύνουν το μυαλό τους.Το συμπεριλαμβανόμενο εγχειρίδιο για τη διοργάνωση διεθνών σεμιναρίων θα προσφέρει κατευθυντήριες γραμμές σε εκπαιδευτικούς που δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτό το είδος πολυπολιτισμικού προγράμματος. Ωστόσο, μπορεί να ολοκληρωθεί με την εμπειρία των ίδιων των εκπαιδευτικών.

Το μάθημα έχει μεγάλες δυνατότητες εξατομίκευσης ανάλογα με την εμπειρία των χρηστών, τους επαγγελματικούς τομείς, τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και τις χώρες που εδώ έχουν προστιθέμενη αξία.

Search