Σχετικά με το έργο JoInME

Υπόβαθρο

Μετά το ξέσπασμα του Covid-19, ο τομέας της εκπαίδευσης επηρεάστηκε ιδιαίτερα. Η κανονική παιδαγωγική ροή διακόπηκε και οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να προσαρμοστούν γρήγορα για να μετακινήσουν τα μαθήματά τους ψηφιακά. Τώρα η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πολύ αβέβαιη στις περισσότερες χώρες και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να παραχθεί ή να ενισχυθεί η χρήση υψηλής ποιότητας ψηφιακού ή υβριδικού εκπαιδευτικού υλικού για την αντιμετώπιση άγνωστων καταστάσεων και τη διασφάλιση ότι οι νέοι εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στη γνώση.Ταυτόχρονα, οι βιομηχανίες έχουν επίσης πληγεί ιδιαίτερα και ως εκ τούτου ενδέχεται να διστάσουν να προσλάβουν νέους πτυχιούχους και να επικεντρωθούν στη δική τους ανάπτυξη αντί να συνεργαστούν με φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι, λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών, κινδυνεύουμε να έχουμε μειωμένη διαπολιτισμική συνεργασία και λιγότερο ξεκάθαρες εταιρικές σχέσεις. Μέσω του έργου JoInME στοχεύουμε να απαντήσουμε σε αυτά τα προβλήματα σε δικό μας επίπεδο, με ικανότητα και εμπειρία, προκειμένου να εξοπλίσουμε τους καθηγητές της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τους μαθητές τους με ένα σχετικό, ενημερωμένο και ανθεκτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Στόχοι

  • Δημιουργία ενός καινοτόμου ενοποιημένου προγράμματος κατάρτισης για φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για την επιχειρηματικότητα και τεχνολογίες αιχμής.
  • Σχεδιασμός μιας ποιοτικής, σύχρονης και προσαρμόσιμης διαδικτυακής εκπαιδευτικής διαδικασίας  χρήσιμης για καθηγητές/εκπαιδευτικούς που αναζητούν προσαρμοσμένο περιεχόμενο και ανθεκτικές τεχνικές διδασκαλίας.
  • Ανάπτυξη μικτού προγράμματος αξιοποίησης υβριδικών δραστηριοτήτων - online (εκπαίδευση) και πρόσωπο με πρόσωπο (μετακινήσεις, κατόπιν επιθυμίας)·
  •  Δημιουργία εγχειριδίου οδηγιών για τη διοργάνωση διαδικτυακών διεθνών διεπιστημονικών σεμιναρίων για την προώθηση της διασύνδεσης των ιδρυμάτων και της συνεργασίας μεταξύ φοιτητών σε ολόκληρη την ΕΕ·
  • Εξασφάλιση ευκαιριών για τις εταιρείες να δώσουν στους φοιτητές πραγματικά ζητήματα για να εργαστούν, να επωφεληθούν από το περιβάλλον και τα εργαστήρια των ΑΕΙ και τελικά να προσλάβουν φοιτητές μετά την αποφοίτησή τους εάν εργάστηκαν καλά στο έργο.
  • Εξασφάλιση ευκαιριών δημιουργίας θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων και να επιταχύνεται η επαφή με εταιρείες για δυνητικά πελατειακές σχέσεις

Προσέγγιση

Το έργο JoInME υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς ανώτατης εκπαίδευσης στην παροχή ποιοτικής γνώσης και κατάρτισης σε φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (18-25 ετών), ανεξάρτητα από το φύλο ή το κοινωνικό τους υπόβαθρο, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας της υγειονομικής κρίσης του covid-19 σε θέματα επιχειρηματικότητας. Αυτό θα επιτευχθεί με την παροχή ενός ενημερωμένου και ενοποιημένου προγράμματος διαπολιτισμικής και διεπιστημονικής κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη Βιομηχανία 5.0.Πιο συγκεκριμένα:

  • Εξσφάλιση ότι οι μαθητές λαμβάνουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσουν τη δική τους εταιρεία μέσω μεικτής μάθησης,
  • Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην ανάγκη προσαρμογής στην νέα κατάσταση και στη χρήση ψηφιακών πόρων και εργαλείων, αναπτύσσοντας έτσι ψηφιακές παιδαγωγικές ικανότητες για υβριδική διδασκαλία,
  • Προσφορά ενός εξαιρετικά προσαρμόσιμου πακέτου κατάρτισης τόσο με απευθείας σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες χώρες και επαγγελματικούς τομείς,
  • Διευκόλυνση της επιχειρηματικής διασύνδεσης και της πολυπολιτισμικής συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εταιρειών σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτών.
Το πρόγραμμα κατάρτισης JoInME θα χτιστεί έχοντας ολοκληρωμένη προσέγγιση προς τη στελέχωση ψηφιακών και εγκάρσιων δεξιοτήτων που έχουν οριστεί από το World Manufacturing Forum ως απολύτως απαραίτητες για τη μελλοντική βιομηχανία.

Ομάδες-στόχοι

Η κύρια ομάδα-στόχος του έργου είναι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετιζόμενα με τον τομέα της επιχειρηματικότητας, αλλά κα σε πιο ειδικευμένους τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η βιομηχανία. Οι τομείς αυτοί καθοδηγούνται από νέες τεχνολογίες και αντιμετωπίζουν αναδυόμενες κοινωνικές αλλαγές και καταστάσεις. Επιπλέον, εκτός από αυτές τις ομάδες- στόχους οι δικαιούχοι αποτελούνται επίσης από έμμεσα εμπλεκόμενους στους προαναφερθέντες τομείς, όπως φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (18-25 ετών), θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων νεοφυών επιχειρήσεων, εταιρείες, εκπαιδευτές, επιχειρηματικούς μέντορες, προπονητές. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, περισσότερες ομάδες-στόχοι εμπλέκονται, όπως επιμελητήρια ΜΜΕ, Κέντρα Επιχειρηματικής Καινοτομίας, οργανισμοί επιχειρηματικότητας, δημόσιοι υπάλληλοι υπεύθυνοι για την επιχειρηματικότητα/ανάπτυξη.
Search