Τα νέα του έργου

Τα τελευταία Νέα μας!

Το Kick-off Meeting του έργου 

Στις 22 Δεκεμβρίου 2021 η Σύμπραξη συναντήθηκε στη Σερζύ στη Γαλλία!

Newsletter 1


Μάθετε περισσότερα για το τι κάνουμε!

Newsletter 2


Έρευνες, προκλήσεις στη βιομηχανία 4.0/5.0. και μια συνάντηση στην Ελλάδα. Εδώ είναι το 2ο ενημερωτικό μας δελτίο.

Τα τελευταία Νέα μας!

Newsletter 3

Δημιουργία διαδικτυακών μαθημάτων και το περιεχόμενό τους. Διαβάστε περισσότερα για αυτό στο 3ο ενημερωτικό μας δελτίο!

Συνάντηση στο Ρόττερνταμ

Τον Μάιο του 2023 συναντηθήκαμε στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας!

Newsletter 4

Ενημέρωση προόδου, διαδικτυακή πλατφόρμα και η συνάντησή μας στην Ολλανδία!

Τα τελευταία Νέα μας!

Newsletter 5

Ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του εγχειριδίου μας για τη διοργάνωση διεθνών σεμιναρίων

Συνάντηση στο Κάουνας

Τον Νοέμβριο του 2023 συναντηθήκαμε στο Κάουνας της Λιθουανίας!

Newsletter 6


Search