Η σύμπραξη

Η σύμπραξη του JoInME

Η σύμπραξη του JoInME αποτελείται από 6 οργανισμούς προερχόμενους από 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ουκρανία, Ολλανδία, Ελλάδα, Κύπρος, Λιθουανία), που ο κάθενας συνεισφέρει με ένα διαφορετικό αλλά ουσιαστικό σύνολο δεξιοτήτων. Η σύμπραξη περιλαμβάνει οργανισμούς με διαφορετικό υπόβαθρο (ICT, εκπαιδευτική τεχνολογία, ανώτατη εκπαίδευση, ιδρύματα που επενδύουν σε εκαίδευση σχετική με ICT για τους φοιτητές τους και καθηγητές που ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν ICT στην εκπαιδευτική διαδικασία.

ECAM-EPMI

Σχολή Απόφοιτων Μηχανικών
Συντονιστής του Έργου

   Kharkiv National University of Radio Electronics

University of Technology

ATERMON BV

Game-based Learning & Gamification Experts


Atlantis Engineering

    HeartHands Solutions

Kaunas University of Technology 

Search