Προωθητικό Υλικό

Τα προωθητικά Υλικά του JoInME είναι διαθέσιμα εδώ:

Επιλέξτε από τις παρακάτω Κατηγορίες

Newsletters

Infographics

Φυλλάδιο του Έργου

Το φυλλάδιο του έργου είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες

EN    FR    EL    UA   

EL    LT
Search