Πλαίσιο τελευταίας τεχνολογίας της τωρινής κατάστασης στον τομέα του AI στην Βιομηχανία 5.0

Εισαγωγή

Αυτό το Εγχειρίδιο Μελέτης Περιπτώσεων παρέχει ενδιαφέρουσες ευκαίριες από όπου μπορούν να επωφεληθούν οι καθηγητέςΤελευταίας τεχνολογίας ανάλυση στις σύγχρονες και επερχόμενες προκλήσεις της Βιομηχανίας 4.0 και καλές πρακτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διδασκαλία και κατάρτιση των φοιτητών με χρήση πραγματικών μελετών περιπτώσεων (case- sudies).Για επαγγελματίες στους τομείς της Βιομηχανίας 4.0 και Τεχνητής Νοημοσύνης το JoInME παρέχει πρόσβαση στην ακαδημαϊκή αξιολόγηση των προκλήσεων των εταιρειών και των μελετών περιπτώσεων

Search