Over het JoInME Project

Achtergrond

Na de uitbraak van Covid-19 werd de onderwijssector bijzonder getroffen. De normale pedagogische stroom werd verstoord en leerkrachten moesten zich snel aanpassen om hun cursussen digitaal om te vormen. Nu is de situatie in de meeste landen nog erg onzeker en daarom moet digitale of hybride inhoud van hoge kwaliteit worden gecreëerd of verbeterd om onbekende situaties het hoofd te bieden en ervoor te zorgen dat jongeren nog steeds toegang hebben tot kennis.

Tegelijkertijd zijn ook de industrieën zwaar getroffen en als gevolg daarvan kunnen zij aarzelen om pas afgestudeerden in dienst te nemen of zich op hun eigen ontwikkeling te concentreren in plaats van samen te werken met het hoger onderwijs.Een ander punt is dat we door reisbeperkingen het risico lopen op minder interculturele samenwerking en minder concrete partnerschappen. Door middel van het JoInME project willen we deze problemen beantwoorden op ons eigen niveau, capaciteit en ervaring om zo docenten uit het hoger onderwijs en hun studenten te voorzien van een relevant, geactualiseerd en veerkrachtig trainingsprogramma.

Doelstellingen

  •  Creëren van een innovatief gezamenlijk trainingsprogramma voor studenten uit het hoger onderwijs die geïnteresseerd zijn in ondernemerschap in cutting-edge industrie;
  • - Een geactualiseerde en aangepaste online kwaliteitstraining ontwerpen die nuttig is voor professoren/docenten die op zoek zijn naar aangepaste inhoud en veerkrachtige onderwijstechnieken;
  • Ontwikkel een hybride programma dat gebruik maakt van hybride activiteiten - online (opleiding) en face-to-face (mobiliteit indien gewenst);
  • Een handleiding opstellen om online internationale multidisciplinaire seminars te organiseren om de netwerking van instellingen en de samenwerking tussen studenten in de hele EU te bevorderen;
  • Bedrijven de kans geven om studenten echte casestudy's te laten uitwerken, profijt te trekken van de omgeving en de laboratoria van de IHO's en uiteindelijk studenten aan te werven nadat zij zijn afgestudeerd, als zij goed aan het project hebben gewerkt
  • starterscentra en versnellers van bedrijven de kans geven om in contact te komen met bedrijven als potentiële klanten.

Aanpak

Het JoInME-project ondersteunt docenten in het hoger onderwijs bij het geven van kwaliteitsonderwijs en -training aan studenten in het hoger onderwijs (18-25 jaar), ongeacht hun geslacht of sociale achtergrond, te midden van en na de COVID-19 sanitaire crisis over het thema ondernemerschap. Dit zal worden bereikt door het aanbieden van een up-to-date gezamenlijk intercultureel en multidisciplinair opleidingsprogramma over ondernemerschap op het gebied van AI voor Industrie 5.0.
Meer specifiek:

  • Ervoor zorgen dat studenten een opleiding van hoge kwaliteit krijgen, zodat ze in staat zijn om hun eigen bedrijf op te bouwen via blended learning,
  • Docenten ondersteunen in de noodzaak om zich aan te passen aan de situatie en gebruik te maken van digitale middelen en tools en zo digitale pedagogische competenties te ontwikkelen voor hybride onderwijs,
  • Het aanbieden van een in hoge mate aanpasbaar opleidingspakket, zowel online als offline bruikbaar, dat in verschillende landen en beroepssectoren kan worden gebruikt,
  • Het faciliteren van netwerken en multiculturele ondernemingssamenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs en bedrijven in de hele EU en daarbuiten.
Het JoInME-opleidingsprogramma zal worden opgebouwd met een alomvattende aanpak om digitale en transversale vaardigheden op te leiden die door het World Manufacturing Forum zijn gedefinieerd als zeer noodzakelijk voor de toekomstige industrie.

Doelgroepen

De belangrijkste doelgroep van het project zijn docenten die werkzaam zijn in instellingen voor hoger onderwijs op het gebied van ondernemerschap en specifieke gebieden zoals kunstmatige intelligentie en industrie die worden gedreven door opkomende technologieën en geconfronteerd worden met opkomende maatschappelijke veranderingen en realiteiten. Daarnaast omvatten de begunstigden ook indirecte doelgroepen uit de bovengenoemde gebieden, zoals studenten uit het hoger onderwijs (18-25 jaar), starterscentra, bedrijven, opleiders, bedrijfsmentoren en coaches. Na afloop van het project worden meer doelgroepen relevant, zoals kamers van koophandel, bedrijfsinnovatiecentra, verenigingen voor ondernemerschap, overheidsambtenaren die verantwoordelijk zijn voor ondernemerschap/groei.
Search