Kharkiv National University of Radio Electronics

NATIONALE UNIVERSITEIT VOOR RADIO-ELEKTRONICA VAN KHARKIVO
Ekraïne

Kharkiv National University of Radio Electronics (NURE) is een van de oudste technische universiteiten in Oekraïne met een sterke focus op IT en engineering onderwijs. Het behoort tot de top universiteiten in de Nationale Rankings en is in de groep van 221 - 230 in QS EECA University Ranking 2021. NURE heeft 7 faculteiten die 43 bachelor-, 60 master- en 14 PhD-programma's aanbieden. Er studeren 8000 studenten aan NURE, waaronder 1000 internationale studenten.De universiteit huisvest de Oost-Oekraïense tak van de IEEE, Kharkiv ICT ACM-Women Chapter en is een pionier op het gebied van afstandsonderwijs in Oekraïne. De universiteit neemt actief deel aan tal van nationale O&I-projecten, 1 FP7-project, 6 COST-acties (H2020), 12 CBHE-projecten en 15 projecten voor academische mobiliteit, gefinancierd door Erasmus+, 7 onderzoeksprojecten gefinancierd door DAAD, Royal Society, NATO SPS-programma, Horizon2020 MSCA-RISE.Een recent opgericht wetenschapspark biedt onderdak aan onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten en bevordert de groei van diverse innovatieve initiatieven en projecten die de nauwe samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven vergemakkelijken.

Het Department of Artificial Intelligence en het Department of Economic Cybernetics (leden van het JoinMe-project) nemen actief deel aan een groeiend aantal baanbrekende onderzoeks- en onderwijsprojecten via een groot netwerk van internationale partnerschappen en samenwerkingsverbanden.

Contact: info@nure.ua


Search