Apie JoInME projektą

Kontekstas

FPo COVID-19 protrūkio švietimo sektorius buvo ypač paveiktas. Normalus pedagoginis darbas buvo pertrauktas, o dėstytojai turėjo greitai persiorientuoti į skaitmeninį savo kursų pateikimą. Net ir šiuo metu daugelyje šalių situacija nėra iki galo aiški, todėl aukštos kokybės skaitmeninis ar hibridinis turinys turi būti sukurtas ar patobulintas siekiant susitvarkyti su nežinomomis situacijomis bei užtikrinti jauniems žmonėms prieigą prie žinių. Įvairios pramonės sritys taip pat buvo stipriai paveiktos, dėl to, vietoje bendradarbiavimo su aukštojo mokslo sektoriumi, gali būti pastebimas delsimas darbinti ką tik studijas baigusius studentus ar susitelkimas tik į savo pačių plėtrą.
Taip pat svarbu paminėti, kad dėl kelionių apribojimų sumažėjo tarpkultūrinis bendradarbiavimas bei konkrečios partnerystės. JoInME projekto pagalba siekiama atliepti šias problemas atsiremiant į mūsų pačių lygį, pajėgumą bei patirtį tam, kad universitetų dėstytojai ir jų studentai būtų aprūpinti aktualia, atnaujinta bei tvaria mokymų programa.

Tikslai

The JoInME project aims to: 
  •  sukurti inovatyvią jungtinę mokymų programą aukštojo mokslo studentams, kurie domisi verslumu pažangioje pramonėje;
  • sukurti atnaujintus ir internetui pritaikytus aukštos kokybės mokymus, naudingus profesoriams / dėstytojams, kurie ieško pritaikyto turinio ir tvarių dėstymo technikų;
  • išvystyti hibridinę programą išnaudojant hibridinių užsiėmimų privalumą - internetinius mokymus ir fizinius susitikimus (mobilumą, jei norima);
  • sukurti vadovą, skirtą organizuoti internetinius tarptautinius daugiadisciplinius seminarus siekiant skatinti institucijų tinklų kūrimą ir bendradarbiavimą tarp studentų Europos Sąjungoje;
  • užtikrinti kompanijoms galimybę suteikti studentams problemas realių atvejų pagrindu, su kuriomis jie galėtų dirbti, taip pat pasinaudoti aukštojo mokslo institucijų aplinka ir laboratorijomis, ir galiausiai įdarbinti studentus po studijų baigimo, jeigu jie gerai dirbo projekte;
  • užtikrinti verslo inkubatoriams ir akseleratoriams galimybę palaikyti ryšį su kompanijomis kaip potencialais klientais. 

Prieiga

JoInME projektas sustiprina aukštojo mokslo dėstytojų dėstymo ir mokymų, skirtų universitetų studentams (18-25 m.), antrepreneriškumo tematikoje kokybę, nepaisant lyties ar socialinių veiksnių bei COVID-19 pandemijos sukeltos krizės. Šis tikslas bus įgyvendintas pateikiant naujausią jungtinę tarpkultūrinę ir daugiadisciplinę antrepreneriškmo ugdymo programą dirbtinio intelekto srityje pramonei 5.0. 
Detaliau:
  • užtikrinant studentams aukštos kokybės mokymus, kad jie galėtų sukurti savo pačių kompaniją naudojantis hibridiniu mokymu;  
  • palaikant dėstytojus esant reikalui adaptuotis prie situacijos ir naudotis skaitmeniniais ištekliais bei įrankiais, tokiu būdu vystant hibridinio ugdymo skaitmenines kompetencijas; 
  • siūlant itin lanksčiai pritaikomą mokymų paketą, kurį galima naudoti tiek prisijungus prie interneto, tiek atsijungus, o taip pat įvairiose šalyse ir profesiniuose sektoriuose;
  • palengvinant tinklaveiką ir daugiakultūrinį verslumo bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo institucijų ir kompanijų Europos Sąjungoje ir už jos ribų.
JoInME mokymų programa bus sukurta su visapusišku požiūriu į skaitmeninį mokymą ir kryžminius įgūdžius, kurie pagal Pasaulio gamybos forumą buvo apibrėžti kaip itin reikalingi ateityje.  

Tikslinės grupės

Projekto pagrindinė tikslinė grupė yra dėstytojai, dirbantys aukštojo mokslo institucijose antrepreneriškumo ir tokiose specifinėse srityse kaip dirbtinis intelektas ir pramonė skatinama proveržio technologijomis ir susidurianti su iškylančiais socialiniais pokyčiais bei realijomis. Be šių naudos gavėjų, taip pat išryškėja šio projekto netiesioginės tikslinės grupės, tokios kaip studentai (18-25 m.), startuolių verslo inkubatoriai, kompanijos, verslo mentoriai, instruktoriai. Po projekto gali atsirasti daugiau tikslinių grupių, tokių kaip mažų ir vidutinių įmonių pramonės ar prekybos rūmai, verslo inovacijų centrai, verslumo asociacijos, viešojo sektoriaus tarnautojai, atsakingi už verslumo / ekonomikos augimą.  
Search